Gastlessen

Een gastles over bijen of over vogels? Een excursie met de klas naar een natuurgebied in de streek? Of een actieve veldochtend in de buurt van school? Natuur&Zo beschikt over ervaren natuurgidsen die graag schoolkinderen meenemen of meevoeren in de wondere wereld van de natuur.

Gratis gastles

Jaarlijks krijgen de Zeeuws-Vlaamse basisscholen van Natuur&Zo een uitnodiging om deel te nemen aan gastlessen die wij verzorgen in een bepaalde periode van het jaar. Deze gastlessen zijn gratis voor de deelnemende scholen.

Het gaat om gastlessen rondom:

 1. Tuinvogeltelling groep 5 t/m 8 (januari)
 2. Boomfeestdag groep 7-8 (maart)
 3. Veldonderzoek amfibieën groep 5-6 (mei)
 4. Imker in de klas groep 3-4 (juni)
 5. Paddenstoelen groep 1-2 (oktober, november)
 6. Zwerfafval en plastic soep groep 5-8 (doorlopend, vanuit het project Schoon Zeeland)

Deelname aan deze activiteiten is op aanvraag. Het aantal scholen of groepen dat kan meedoen aan deze buitenlessen of natuuractiviteiten is afhankelijk van het aanbod en de beschikbaarheid van voldoende gidsen. Wij proberen zoveel mogelijk scholen een aanbod te doen en vragen uw begrip als dit niet lukt.

Vergoeding

Voor gastlessen die buiten een projectperiode vallen, vragen wij een vergoeding van 50 euro aan de scholen.

Het gaat dan om:

 1. Excursies in natuurgebieden (bv. Braakman, Eiland van de Meijer, Zoete Vaart, Canisvliet)
 2. Begeleiding van een natuuractiviteit in/om school
 3. Workshops natuurbeleving en -educatie in de praktijk voor docenten, pedagogische medewerkers en/of natuurouders
 4. Verlengde schooldagen
 5. Gastlessen buiten de projectweken rondom bovengenoemde thema's of specifieke thema's zoals bodem, natuur in de schoolomgeving, smaaklessen en gezonde voeding, energie en duurzaamheid of water

Voorwaarden

  • Kosten per gids: 50 euro
  • Bij een excursie geldt: 1 gids per 15-20 leerlingen. Wanneer de groep meer dan 15 kinderen telt, raden wij aan om 2 gidsen in te zetten of 1 gids in combinatie met de leerkracht/natuurouder
  • Wanneer de leerkracht wordt ingezet als versterking van de gids (bij meer dan 15 kinderen), wordt van hem/haar verwacht dat hij of zij zelf actief een groep kinderen begeleidt en met hen activiteiten/opdrachten doet. In overleg met de gids wisselen de groepen na een afgesproken tijd van begeleider. De ene groep gaat nu met de natuurgids mee, de ander met de leerkracht.  
  • Bij een gastles in de klas geldt: maximaal 25-30 kinderen in de groep
  • De organisatie van de gastlessen en excursies en de afhandeling van de vergoeding van de gastdocent lopen via Natuur&Zo. U krijgt een rekening van de gemeente Terneuzen voor de begeleide activiteit.

 

GASTLES AANVRAGEN