Over Natuur & Zo

sneeuw en natuurbladinzendingen

Natuur&Zo verzorgt en ondersteunt in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten allerhande activiteiten en projecten in het kader van natuur, milieu en leefbaarheid. 

Natuur&Zo draagt daarmee bij aan kennis, bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen. Met de activiteiten versterkt het centrum voor natuur- en mileueducatie de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en creëert draagvlak voor het regionale beleid rondom natuur- en milieu, klimaat en duurzaamheid.

Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking met diverse organisaties zoals natuurbeschermingvereniging De Steltkluut, natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.