Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Natuur&Zo. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuur&Zo.

De op deze website getoonde informatie wordt door Natuur&Zo met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Natuur&Zo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Natuur&Zo is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verkregen informatie. Natuur&Zo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Natuur&Zo.