Wie kan helpen

De aanleg van een groen speelterrein, het ontwerp maken, nadenken over beheer en onderhoud. Bij de realisatie van een natuurlijke speelplaats komt een hoop kijken. In Zeeland zijn verschillende bedrijven en organisaties actief die hierbij kunnen helpen, tips kunnen geven of ervaringen kunnen delen.

 

NME-centra

De Natuur- en Milieu Educatie (NME-)centra in Zeeland kunnen u nog veel meer vertellen over groen spelen in Zeeland. Ze kunnen u in contact brengen met scholen en organisaties die ervaring hebben met groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen. Ook hebben zij een keur aan lesmateriaal in huis dat is in te zetten bij natuuractiviteiten in de speeltuin en op het schoolplein.

NME Schouwen-Duiveland

Roelandsweg 3
4325 CR Renesse
Tel. 0111-416093
E-mail: info@nmesd.nl
 

Natuur&Zo Zeeuws-Vlaanderen

Oostkant 1
4531 HA Terneuzen
Tel. 0115-649520
E-mail: natuurenzo@terneuzen.nl
 

MEC De Bevelanden

Kattendijksedijk 23
Postbus 2316
4460 MH Goes
Tel. 0113-252628
E-mail: info@mecdebevelanden.nl
 

IVN

Klein Frankrijk 1
4461 ZN  Goes
Tel. 0113-21 16 75
 

Ontwerpers en groenbedrijven

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Veel natuurgebieden liggen ver weg van de woonomgeving. Daarom is het van belang om de natuur dichter naar het kind toe te brengen. Een natuurlijke speelplek op loopafstand van de woonwijk, zodat kinderen dagelijks op een laagdrempelige manier, in het groen, buiten kunnen spelen. 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft met het landelijke project Modder aan je broek bijdragen geleverd aan de realisatie van Speelhof Hoogerzael in Middelburg. Als zich via een project of op andere wijze een gelegenheid voordoet om groene speelplekken te realiseren zetten wij graag onze ervaring in bij initiatieven voor nieuwe natuurlijke speelplekken.

Wat willen wij doen ?

  • Adviseren en meedenken over ontwerp en aanleg en beheer van groen
  • Advies bij selectie beplanting
  • Bestellen en aanschaffen (streekeigen) plantmateriaal
  • Voorbereiden plantwerkzaamheden
  • Begeleiden bewoners, gebruikers, vrijwilligers op plantdagen
  • Beschikbaar stellen van gereedschappen en materialen (bv. wilgentakken)
  • Ondersteuning bij groene beheerwerkzaamheden met raad en daad
Contact: peter@slz.landschapsbeheer.nl  of tel. 0113-230936

Ontwerpbureau Jootje Vaas

Ontwerpt buitenruimten bij peuterspeelzalen, (medische) kinderdagverblijven, scholen, internaten, kinderboerderijen, speeltuinen, jongerencentra, recreatieparken en straten. Stelt beleidsadviezen op voor gemeenten en begeleidt kinderparticipatie.

Oosthavendijk 79
4475AB Wilhelminadorp
Mobiel: 31 (0)6 44812308
E-mail: jvaas@zeelandnet.nl

 

www.jootjevaas.nl

Speelnatuur

Speelnatuur levert speelaanleidingen voor natuurspeeltuinen. U kunt uit de catalogus de onderdelen kiezen voor uw speelruimte. Alle gegevens over prijs, afmetingen en veiligheid staan erbij. Voor losse elementen of plaatsingsadvies voor de gehele ruimte.

Middelstegracht 87w
2312 TT Leiden
tel: 071-7508553
bgg: 071-7508429
fax: 071-5133583
e-mail: info@speelnatuur.nl

 

Ervaringsdeskundigen

Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen gaat voor groene buitenruimtes. Spelen in een natuurlijke omgeving heeft een positieve invloed op kinderen. Omdat er veel te beleven en ontdekken is verloopt het spel socialer, worden zintuigen geprikkeld en zullen kinderen een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van natuur.

Bellamystraat 28
4532 CP Terneuzen
Tel. 0115-612368
E-mail: info@kinderopvangzvl.nl
Contactpersoon: Jeroen van Loon