Klimaattafel

Langdurige perioden van droogte worden steeds vaker afgewisseld met hevige buien. Nederland krijgt er de komende jaren vaker mee te maken. Het is het gevolg van de opwarming van de aarde. Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Juist voor iedereen. Maar hoe vertel je dat? Met de klimaattafel leren kinderen en volwassenen spelenderwijs hoe ze natte voeten in hun directe omgeving kunnen voorkomen.

Leerdoelen

De klimaattafel geeft een opstelling speciaal voor educatieve doeleinden en voor in openbare ruimtes. Om als demonstratie in te zetten of juist vrij mee te laten experimenteren, waar je wateroverlast creëert en hoe je vervolgens de stad/dorp weer van droge voeten moet voorzien. Waarbij zichtbaar is, dat iedereen hier iets kan betekenen. Met deze klimaattafel kunnen we met schoolklassen en met passanten of bezoekers in gesprek komen over klimaatadaptatie.

We kunnen extreme regenbuien op de klimaattafel laten plaatsvinden en de effecten zijn direct zichtbaar. De effecten van de sponswerking van de bodem zijn zichtbaar en ook de tegenstelling tussen groen en straatverharding. Daarna start de zoektocht naar ruimte voor het water. Vasthouden, bergen en afvoeren. En daar speelt dus ‘groen voor grijs’ een grote rol. Vervolgens kunnen we op de klimaattafel maatregelen nemen om het water vast te houden: regentonnen, groene daken. Uiteraard kan de verharde achtertuin vervangen worden door gras.

De tafels kunnen gebruikt worden bij opendagen van het waterschap en de provincie, gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten over klimaat voor burgers of de gemeenteraad bijvoorbeeld, thematische buurt-/wijk-/dorpsavonden en ouderavonden op scholen rond klimaat.

De tafels kunnen gebruikt worden bij open dagen van het waterschap en de provincie, gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten over klimaat voor burgers of de gemeenteraad, thematische buurt-/wijk-/dorpsavonden rond klimaat, etc. Voor scholen is de klimaattafel enkel te reserveren in combinatie met een gastles over het klimaat.

Doelgroep(en): Middenbouw (groep 4, 5 en 6), Bovenbouw (groep 7 en 8), Voortgezet onderwijs
Thema(s): Klimaat, Natuur
Extra informatie:

Let op: de klimaattafel is mobiel, maar wel zwaar en groot. Houd hier rekening mee. Het geheel past op de neergeklapte achterbank van de meeste auto's. Vanwege het gewicht en het formaat kan de tafel alleen worden opgehaald in Terneuzen.

Reserveren

Reserveren kan van donderdag t/m maandag voor maximaal 3,5 week. Als de gekozen datum niet te selecteren is, is het lesmateriaal tijdelijk uitgeleend.

Galaxy.form.attributes.period *
  1. Kies een startdatum op donderdag
  2. Kies een einddatum op maandag
  3. Kies een aantal
Aantal *