25 november: inspiratiebijeenkomst voedseleducatie

Jong geleerd is oud ge­daan. Dat geldt ook voor gezond eten. Wil jij net als wij dat alle Zeeuwse kinderen ontdekken hoe gaaf het is om te leren hoe plantjes groeien door sla uit hun eigen moestuinbak te plukken of bessen te snoe­pen uit een voedselbosje? IVN Natuureducatie, NME Zeeland, Jong Leren Eten en Velt willen graag samen met andere partners bou­wen aan een sterk voed­seleducatienetwerk voor Zeeuwse kinderen.

Op woensdagmiddag 25 november organiseert IVN natuureducatie in samenwerking met de gezamenlijke centra voor Natuur- en Milieu Educatie in Zeeland (NME Zeeland), Velt en Jong Leren Eten een inspiratie- en netwerkbijeenkomst over de kracht van voedseleducatie. In deze bijeenkomst blikken we terug op 4 jaar Jong Leren Eten, inspireren we met een aantal Zeeuwse praktijkvoorbeelden van voedseleducatie voor kinderen én bieden we vragers en aanbieders de kans om met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie? 

Deze eerste online-editie is bedoeld voor leerkrachten van Zeeuwse basisscholen, voor pedagogisch medewerkers van kinder­opvangcentra in Zeeland én voor mensen en organisaties die scholen en kinderop­vang iets te bieden hebben op het gebied van moestuinieren of voedseleducatie voor kinderen (denk aan NME Zeeland, moestuin­coaches of volkstuinverenigingen).

Wat staat er op het menu? 

15.00 Opening & kennismaking

15.10 Vier jaar Jong Leren Eten: Een terugblik (door Brenda Jasperse)

15.20 In vogelvlucht langs 5 Zeeuwse 

praktijkvoorbeelden 

15.50 Groen intermezzo 

16.00 Vragers & aanbieders in gesprek

16.25 Wat nemen we mee naar 2021?

Gratis aanmelden

Meld je aan via www.ivn.nl/jonglereneten25

 

Bijlagen

UITNODIGING

Magazine Jong Leren Eten regio Zeeland

Zeeuwse menukaart over gezond en duurzaam voedsel

 

Let op: De Zeeuwse scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang ontvangen in de week van 2 november een verrassing in de bus! Houd dit in de gaten!