We krijgen natte voeten!

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Juist voor iedereen. Maar hoe vertel je dat? Natuur&Zo beschikt sinds kort over de klimaattafel: een uitnodigende hands’on praktijkopstelling, speciaal voor openbare ruimtes.

De klimaattafel kan als demonstratiemodel worden ingezet maar kan ook gebruikt worden om vrij mee te (laten) experimenteren.

De klimaattafel laat zien wat klimaatverandering betekent voor een stad of dorp. Hoe zorg je er bij wateroverlast voor dat de stad en het dorp weer droge voeten krijgen? Het gebruik van de klimaattafel maakt zichtbaar dat iedereen hier iets kan betekenen.
Doel van de klimaattafel is om – te ervaren – dat ieder een rol heeft in het klimaatbestendig maken van de stad. Klimaatverandering treedt op en we moeten ons aanpassen. Met dit model hebben overheden en maatschappelijke organisaties een middel in handen waarmee ze makkelijk met burgers in gesprek komen over het actuele thema van klimaatadaptatie.

De klimaattafel is voorlopig alleen bedoeld voor gebruik in openbare gebouwen en multifunctionele centra en wordt nog niet uitgeleend aan scholen.

Wil je de klimaattafel gebruiken, informeer dan naar de mogelijkheden via natuurenzo@terneuzen.nl

https://youtu.be/5hssAn5RqRs

 

Meer informatie over de klimaattafel

http://belevenisonderwijs.nl/wateroverlast