Subsidieregeling voedseleducatie voor scholen en kinderdagverblijven

Voor scholen en kinderdagverblijven komt er een subsidieregeling om met groepen kinderen of jongeren te gaan tuinieren, te gaan koken of op excursie te gaan naar een boer, kas of voedselverwerkend bedrijf. Dit kondigde minister Carola Schouten (LNV) aan tijdens haar speech op de Netwerkdag Jong Leren Eten.

Het programma Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma en werkt daarbij samen met het programma Gezonde School. Binnen het programma Gezonde School werken zo’n veertig organisaties samen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl op scholen. Doel van de nieuwe regeling is om scholen (schoolleiders, leerkrachten/docenten) en kinderdagverblijven (directie en educatief medewerkers) te motiveren om met deze subsidie een (buiten)activiteit te koppelen aan theorie (les in de klas).

Kinderopvangcentra, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en voor middelbaar beroepsonderwijs kunnen de subsidie aanvragen. Het streven is dat de subsidieregeling vanaf het komende schooljaar 2018-2019 van start gaat. De procedure hiervoor wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Houdt voor meer informatie de websites in de gaten: www.jonglereneten.nl en www.gezondeschool.nl en www.gezondekinderopvang.nl.