AANVULLING: De subsidie voor dit schooljaar is helaas op

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van € 2.000 beschikbaar.

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking het programma Gezonde School.
De subsidie kan een mooi opstapje zijn om Gezonde school te worden! Scholen kunnen via www.mijngezondeschool.nl de subsidie aanvragen. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

Subsidie JLE aanvragen in vijf stappen
Het aanvragen van subsidie gebeurt in een aantal stappen.
Stap 1: Registreer jouw school op www.mijngezondeschool.nl. Dit doe je met het BRIN-nummer van de school. Is jouw school al bekend binnen mijngezondeschool.nl? Dan toont de website automatisch de gegevens van jouw school. Je hoeft ze alleen nog maar te bevestigen.
Stap 2: Kies de activiteiten waarvoor je de subsidie wilt gebruiken. Ga je een moestuin aanleggen, wil je een gastles bij een boer organiseren of ga je met jouw klas een gezonde kookworkshop volgen? Per activiteit kun je ook subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld vervoer, gereedschap en lesmateriaal. Je kan één aanvraag doen per schoollocatie, dus bedenk goed met welke klassen je welke activiteiten gaat doen. Een ingediende aanvraag kan niet meer worden gewijzigd.
Stap 3: Vraag de subsidie aan op www.mijngezondeschool.nl, subsidie JLE. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag van jouw school. Daarin geven we je ook advies hoe je vanuit de activiteit verder kunt werken om Gezonde School te worden op het thema voeding.
Stap 4: Ga lekker naar buiten en laat de leerlingen van jouw klas in de praktijk ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding. Je bepaalt als school zelf wat je doet en waar, de subsidie is een tegemoetkoming in de kosten.
Stap 5: Verantwoord en declareer. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal vragen en laat je met een foto of filmpje zien hoe jouw klas de subsidie heeft gebruikt. Ook declareer je de kosten. Die worden vervolgens binnen enkele weken betaald. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd. Mochten we dit wel willen doen om andere scholen te inspireren, dan benaderen we de contactpersoon en vragen we om toestemming.

Hoeveel subsidie kan mijn school aanvragen?
Een schoollocatie kan in totaal tot € 2.000 aanvragen. Er zijn maximumbedragen per klas. Voor moestuinieren is het maximumbedrag per klas € 500, voor koken € 550 en voor een excursie of gastles op het gebied van voeding € 450.
Een school met veel locaties kan voor de klassen van maximaal vijf locaties subsidie aanvragen, dus tot een totaal van € 10.000. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Wat zijn de andere spelregels?
•    Er is binnen het programma Jong Leren Eten een beperkt bedrag aan subsidie beschikbaar. Daarom geldt: op is op! Let wel op dat je voor het lopende schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je uiterlijk op 30 juni 2019 de activiteit kunt uitvoeren én verantwoorden.
•    Ook in het najaar van 2019 en 2020 is het mogelijk subsidie aan te vragen. Het kan zijn dat de voorwaarden dan wat zijn aangepast.   

Wat moet je verder nog weten?
•    Als je subsidie aanvraagt, dan krijgt jouw school het geld pas na afloop. De school moet het bedrag dus eerst zelf voorschieten. Per schoollocatie is het maximumbedrag € 2000. Geef je meer uit, dan zijn die kosten uiteraard voor de school zelf. De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat de subsidie soms kostendekkend zal zijn, soms ook niet.
•    De gegevens die je invult op www.mijngezondeschool.nl blijven bewaard. Je hoeft dus niet in één keer alles in te vullen. Nadat je uitlogt en weer inlogt ga je verder waar je gebleven bent.
•    De makelaar Jong Leren Eten in jouw regio kan meedenken over geschikte activiteiten in de buurt. Betrek eventueel ook de educatiemedewerker van het NME-centrum in de buurt.
•    Bij de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kun je terecht voor vragen over Gezonde School. Niet alleen over het thema Voeding, maar bijvoorbeeld ook over ‘Bewegen en Sport’, ‘Welbevinden’ of ‘Roken, alcohol en drugspreventie’. Wanneer je een aanvraag doet, informeren we de Gezonde School-adviseur in jouw regio hierover. Hij of zij kan vervolgens contact opnemen.

Tips!
•    Oriënteer je op de mogelijkheden en bedenk waarvoor je de subsidie wilt aanvragen. Laat je hierbij inspireren door andere scholen.
•    Bedenk wanneer je de activiteit wilt gaan uitvoeren. Als je de subsidie aanvraagt, moet je de activiteit uiterlijk op juni 2019 hebben uitgevoerd én verantwoord.
•    Subsidie aanvragen doe je met de gegevens van jouw school op www.mijngezondeschool.nl. Is jouw school al Gezonde School of krijgt jouw school ondersteuning uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Vraag dan de inloggegevens op bij de contactpersoon op jouw school. Is jouw school nog geen Gezonde School? Registreer dan jouw school. Hiervoor heb je onder andere het BRIN-nummer van de school nodig en het IBAN.  
•    Bewaar de bonnetjes van alle activiteiten goed, steekproefsgewijs vinden namelijk controles plaats!


Inspiratie
Primair onderwijs
Leg een moestuin aan met de klas en koop het lespakket Lekker Fit!

Voortgezet onderwijs
Vraag een diëtist een gastles te verzorgen, maak gezonde hapjes en probeer in de kantine zoveel mogelijk leerlingen te verleiden de hapjes te kopen. Dit sluit goed aan op het gratis online lespakket Weet wat je Eet.

Middelbaar beroepsonderwijs
Ga op excursie naar de visafslag en organiseer er een rondleiding en proeverij. Ga daarna in de klas aan de slag met Vitaal mbo.