Hulp aan stadsvogels in Terneuzen

De gemeente Terneuzen, natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut en Natuur&Zo houden maandag 25 februari 2019 een informatieavond over stadsvogels in de gemeente Terneuzen.

Het gaat slecht met de stadsvogels in Nederland. De laatste decennia zijn soorten als de huismus en spreeuw drastisch in aantal afgenomen. Hoe is het gesteld met de stadsvogelpopulatie in Terneuzen? Alex de Smet van de vogelwerkgroep van De Steltkluut heeft afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar broedvogels in een deel van Katspolder en Zeldenrust te Terneuzen.

Tips

Hij gaat tijdens de informatieavond in het gemeentehuis van Terneuzen in op het voorkomen van de verschillende soorten en de verschillen die in de 10 jaar van het onderzoek zijn opgetreden. Ook geeft hij tips aan de gemeentelijke groendienst, woningbouwvereniging, bewoners en andere geïnteresseerden. Het rapport over het onderzoek wordt overhandigd aan wethouder Ben van Assche.

Vleermuizen

Tijdens de informatieavond geeft Alex Wieland van Stichting Landschapsbeheer Zeeland ook tips hoe huiseigenaren en huurders gierzwaluwen, mussen en vleermuizen kunnen helpen.

Gastouders koolmezen

Jenny De Laet van de onderzoeksgroep van de Universiteit Gent presenteert de eerste resultaten van het grensoverschrijdende onderzoek naar kool- en pimpelmezen in de gemeente Terneuzen.

De informatieavond in het restaurant van het gemeentehuis duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden kan tot 22 februari via natuurenzo@terneuzen.nl