Scholieren helpen bij aanleg tijdelijke natuur

Scholieren zetten spa in grond voor aanplant (tijdelijke) natuur havengebied

Vrijdag 29 maart organiseert North Sea Port in samenwerking met ZMf en Stichting Landschapsbeheer een ‘plant-ochtend’ voor aanleg van een (tijdelijk) natuurgebied in de Koegorspolder te Axel. Doel is om de biodiversiteit in het havengebied hiermee te vergroten. Het
vloeit voort uit één van de afspraken die zijn gemaakt met de ondertekening van het convenant ‘duurzaamheid Ambitie 2030’.
Met hulp van tientallen scholieren van een tweetal basisscholen uit de regio zetten zij onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die ochtend de spa in de grond voor het planten van struiken in een Zeeuwse haag.

Scholieren zetten spa in grond voor aanplant (tijdelijke) natuur havengebied
North Sea Port
Vrijdag 29 maart organiseert North Sea Port in samenwerking met ZMf en Stichting
Landschapsbeheer een ‘plant-ochtend’ voor aanleg van een (tijdelijk) natuurgebied in de
Koegorspolder te Axel. Doel is om de biodiversiteit in het havengebied hiermee te vergroten. Het
vloeit voort uit één van de afspraken die zijn gemaakt met de ondertekening van het convenant
‘duurzaamheid Ambitie 2030’.
Locatie: Kruisweg in Axel
Programma:
09.30 uur: aankomst leerlingen
09.45 uur: korte toelichting door Alex Wieland, Stichting Landschapsbeheer en Jolijn Delissen, North
Sea Port
10.00 uur: aanvang planten
11.30 uur: einde
Met hulp van tientallen scholieren van een tweetal basisscholen uit de regio zetten zij onder
begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die ochtend de spa in de grond voor het
planten van struiken in een Zeeuwse haag. Zo’n haag biedt een goed schuil- en broedplaats voor
vogels als de patrijs. Na verrichtte werkzaamheden wordt iedereen beloond met poffertjes, gebakken
met meel van een oud graangewas ‘wilhelminetarwe’ geteeld in de Koegorspolder.
Naast het aanplanten van bomen en struiken, laat Nort Sea Port ook natuurakkers met oude
graangewassen inzaaien en keverbanken aanleggen zodat het ook een veilige voedsel- en
rustplek wordt voor akkervogels en insecten. Voor de kamsalamander is er onlangs een poel
gegraven. De biotopen sluiten aan op het biotoop van de tijdelijke natuur van onder andere Yara
Sluiskil. De aangelegde wandelpaden gaan tevens onderdeel uitmaken van het wandelnetwerk.
Deze (tijdelijke) natuur wordt aangelegd in het kader van 2B Connect, een Interreg project van 26
partners voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. In
Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZMf
(Zeeuwse Milieufederatie) in samenwerking met financiële steun van de gemeente Terneuzen en