Aan de slag met afval!

Wij zijn op zoek naar 6 enthousiaste scholen voor het programma 'Aan de slag met afval'!

Na het succes van de pilot op 5 verschillende basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen, zijn wij nu op zoek naar nog eens zes scholen (2 uit de Gemeente Hulst, 2 uit de Gemeente Terneuzen en 2 uit de Gemeente Sluis), die mee willen doen aan het programma Aan de slag met afval.

Programma

Het programma richt zich op het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval op en rondom school. Het doel is dat kinderen bewuster worden van het afvalprobleem.

  • Aparte afvalbakken in de klas
  • Nulmeting
  • Meerdere meetmomenten door afvalophaler
  • Afval wordt gescheiden opgehaald door afvalophaler
  • Gastlessen voor elke groep

Interesse

Stuur ons een e-mail voor meer informatie!

Eerste resultaten pilot

300_resultaten_afval_op_school_februari.png