Over Natuur&Zo

Natuur&Zo verzorgt en ondersteunt in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten allerhande activiteiten en projecten in het kader van natuur, milieu en duurzaamheid. Natuur&Zo draagt daarmee bij aan kennis, bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen.

Met de activiteiten versterkt het centrum voor natuur- en mileueducatie de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en creëert draagvlak voor het regionale beleid rondom natuur en milieu, klimaat en duurzaamheid. Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking met diverse organisaties zoals natuurbeschermingvereniging De Steltkluut, natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

sneeuw en natuurbladinzendingen