Inwoners

Natuur&Zo verzorgt lezingen, projecten en activiteiten op het gebied van natuur en milieu voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Terugkerende activiteiten zijn de Nacht van de Nacht eind oktober en de Week van de Zee in april/mei.

Alle huishoudens in Zeeuws-Vlaanderen ontvingen tot 2012 gratis het Natuur&Zo magazine. Dit kwartaablad werd huis-aan-huis verspreid. Mensen kunnen met vragen over natuur en milieu in Zeeuws-Vlaanderen terecht bij Natuur&Zo.

Contact