Groen spelen in Zeeland

Samenspel voor samen buiten spelen

 

Beleidsdoel van het arrangement: 

De arrangementspartners hebben als beleidsdoel om een bijdrage te leveren aan het vergroten van gezondheid en welzijn van de Zeeuwse jeugd. Ze vinden dat de natuur daarbij een grote rol kan spelen. Stimulering en kennisdeling rondom de inrichting van groene speelplaatsen is daarbij een expliciete vraag. Voor de gemeente Goes is er een directe koppeling met het demoproject Natuur@Gezondheid. 

Betrokken organisaties: 

Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, GDO, IVN, NME Schouwen-Duiveland, MEC De Bevelanden, (voorheen) MICMEC Walcheren, Natuur&Zo Zeeuws Vlaanderen, GGD Zeeland en Stichting Landschapbeheer Zeeland

Eindgebruikers: 

Kinderdagverblijf
Primair onderwijs
BSO
Jeugdclubs en -verenigingen
Jongerenclubs en -verenigingen
Wijkbewoners
Algemeen: 

Kennisnetwerk rondom inrichting groene speelplaatsen, met als nevenproduct een concrete handleiding rondom inrichting van groene speelplaatsen voor gemeenten.

Activiteiten: 

  • Samenstellen kennisnetwerk groene speelplaatsen in Zeeland
  • Samenstellen handleiding inrichting groene speelplaatsen voor Zeeuwse gemeenten

Looptijd: 

01/09/2011 - 01/09/2012
 

Fase: 

Uitvoering
 

Contact:

IVN Consulentschap Zeeland:

Wilco Jacobusse

Email w.jacobusse@ivn.nl

Telefoon: 0113-211675

 

Filmpje stichtng Groen cement