Waterwijzer

150_waterwijzer.gif

 

Aanbod wateractiviteiten voor voortgezet en beroepsonderwijs in Zeeland

Omdat het aanbod in watereducatie landelijk met zo’n 300 stuks erg groot is, hebben wij (met een aantal partners) voor u een selectie gemaakt. Het Zeeuws aanbod van watereducatie voor Voortgezet en Beroepsonderwijs hebben we De Waterwijzer genoemd.

Bij de afweging hebben we beleidsvragen van waterbeheerders in Zeeland maar natuurlijk vooral de wensen van Zeeuwse docenten meegewogen. Het resultaat is een 18-tal producten van diverse aanbieders die u kunt inzetten om uw lessen wat extra’s te geven. Door de diversiteit zitten er producten bij die bij zowel binnen uw vakgebied als vakoverstijgend (Geschiedenis, Economie, Maatschappijleer enz) kunnen worden gebruikt.
In een matrix zijn de producten ingedeeld naar thema en niveau. De thema’s die aan bod komen zijn drinkwater/ afvalwaterzuivering, cultuurhistorie, rioolwater, waterkwaliteit, kustwerken, watersnoodramp, leven in een delta, verzilting en klimaatverandering en vervolgopleiding over water. Via iconen wordt aangegeven o.a. hoeveel tijd en geld het kost, of het product als Maatschappelijke Stage is te gebruiken en andere randvoorwaarden. 

Achtergrond

De Waterwijzer is een van de resultaten die voortvloeien uit het streven van de centra voor natuur- en milieueducatie naar vraaggericht werken. Daarvoor zijn door het projectteam (de samenwerkende organisaties vindt u op de laatste pagina van de Waterwijzer) een aantal zaken onderzocht. Wat zijn de beleidsvragen van de waterbeheerders in Zeeland, zoals gemeenten en waterschap? Hoe kunnen educatie en communicatie ingezet worden om de doelstellingen van de deze organisaties te bereiken? Daarnaast is aan docenten de vraag gesteld, welke behoeften hebben scholen rond het thema watereducatie?

Het projectteam heeft vervolgens een selectie gemaakt in het landelijk aanbod aan watereducatie, die zo goed mogelijk voldoet aan de antwoorden op bovenstaande vragen. Zo is een aanbod ontstaan van watereducatie wat gebruikt kan worden voor het hele traject van voortgezet- en beroepsonderwijs.