Week van de Zee

Wat is Week van de Zee?

Week van de Zee is een jaarlijks terugkerend evenement dat tot doel heeft een breed publiek op veelzijdige wijze te informeren en actief betrekken bij de (natuur)waarden van de kust en de Noordzee. De Week van de Zee is opgericht vanuit het besef dat weliswaar veel mensen naar zee trekken, maar dat zorg, kennis en respect voor de zee, duinen en het strand soms nog op een laag pitje staan.

Het programma van Week van de Zee biedt genoeg stof om er op uit te trekken. Het is het resultaat van samenwerking tussen Natuur & Zo, VVV Zeeuws-Vlaanderen en de gemeenten Sluis,  Hulst en Terneuzen. Ook België en Frankrijk doen mee aan de Week van de Zee.

Vanaf 2012 is er geen Week van de Zee meer gehouden.