Bij zoekt schoolplein!

Kom in actie voor meer bijen in jouw buurt

Bijen op het schoolplein eng? Welnee. Ze doen geen vlieg kwaad en je helpt de bijen enorm als je bloemen zaait en bloembollen plant. 

Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden komen de basisscholen in de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst samen in actie voor meer bijen in de buurt. Alle basisscholen krijgen zakjes bloemenzaad en een gastles over bijen in het voorjaar en een bloembollenpakket met lesbrief in het najaar. 

Nadere informatie volgt!