Doelgroep

Peuters, Onderbouw

Domein

Wijzelf

Deze leskist bevat:

  • luistermemory
  • geluidenbingo
  • opdrachten om geuren te raden en voorwerpen te herkennen
  • geluidskokers
  • kijkplaat
  • voeldoos

Ontdekdoos zintuigen

Met je ogen kan je zien, oren zijn bedoeld om mee te horen, een neus om te ruiken en een mond om mee te proeven. En voelen doe je met je vingers, handen of eigenlijk je hele huid. Met deze leskist worden de jonge kinderen geprikkeld hun zintuigen te ontdekken en te gebruiken.

Reserveren

1. Startdatum:

2. Einddatum:

  1. Kies een startdatum
  2. Kies een einddatum
  3. Kies een aantal

Reserveren kan van vrijdag tot dinsdag voor maximaal 3,5 week. Als de gekozen datum grijs is, is het lesmateriaal tijdelijk uitgeleend.  

3. Aantal items:

< terug naar overzicht