Doelgroep

Middenbouw, Bovenbouw, Voortgezet Onderwijs

Domein

Omgeving, Elementen

Deze leskist bevat:

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Juist voor iedereen. Maar hoe vertel je dat?

De klimaattafel geeft een opstelling speciaal voor educatieve doeleinden en voor in openbare ruimtes. Om als demonstratie in te zetten of juist vrij mee te laten experimenteren, waar je wateroverlast creëert en hoe je vervolgens de stad/dorp weer van droge voeten moet voorzien. Waarbij zichtbaar is, dat iedereen hier iets kan betekenen.

Met deze klimaattafel kunnen we met schoolklassen en met passanten of bezoekers in gesprek komen over klimaatadaptatie.

We kunnen extreme regenbuien op de klimaattafel laten plaatsvinden en de effecten zijn direct zichtbaar. De effecten van de sponswerking van de bodem zijn zichtbaar en ook de tegenstelling tussen groen en straatverharding. Daarna start de zoektocht naar ruimte voor het water. Vasthouden, bergen en afvoeren. En daar speelt dus ‘groen voor grijs’ een grote rol. Vervolgens kunnen we op de klimaattafel maatregelen nemen om het water vast te houden: regentonnen, groene daken. Uiteraard kan de verharde achtertuin vervangen worden door gras.

Voor wie

De klimaattafels zijn te gebruiken door de NME-centra in Zeeland, het waterschap, de provincie, gemeenten. Schoolklassen kunnen er mee aan de slag en de tafels kunnen gebruikt worden bij opendagen van het waterschap en de provincie, gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten over klimaat voor burgers of de gemeenteraad bijvoorbeeld, thematische buurt-/wijk-/dorpsavonden rond klimaat, etc. De klimaattafel is mobiel en het geheel past op de achterbank van de auto, wel zo handig!

Klimaattafel

Langdurige perioden van droogte worden steeds vaker afgewisseld met hevige buien. Nederland krijgt er de komende jaren vaker mee te maken. Het is het gevolg van de opwarming van de aarde. Met de klimaattafel leren kinderen en volwassenen spelenderwijs hoe ze natte voeten in hun directe omgeving kunnen voorkomen.

Reserveren

1. Startdatum:

2. Einddatum:

  1. Kies een startdatum
  2. Kies een einddatum
  3. Kies een aantal

Reserveren kan van vrijdag tot dinsdag voor maximaal 3,5 week. Als de gekozen datum grijs is, is het lesmateriaal tijdelijk uitgeleend.  

3. Aantal items:

< terug naar overzicht